Algemene voorwaarden

Op onze cursussen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Het feit dat we op deze manier met onze klanten omgaan, schept voor u duidelijkheid wat er van u verwacht wordt en wat u van ons kunt verwachten.

– Algemeen –
Alle tussen Hondenschool Epe en de cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten zijn onderworpen aan de navolgende voorwaarden:
> Cursisten zijn zij die deze overeenkomst zijn aangegaan met de eigenaar van de hondenschool en men is cursist vanaf het moment van inschrijving tot het einde van het overeengekomen aantal lessen.
> Cursisten trainen te allen tijde voor eigen risico bij de hondenschool.
> Afwijkende bedingen gelden slechts indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen.

– Cursus –
> De vakanties en overige vrije (officiële feest)dagen worden, zoveel mogelijk, tijdig opgenomen in de jaarplanning van de lessen.
> De cursisten dienen het cursusgeld te voldoen voor aanvang van de cursus, bij in gebreke blijven zal de cursist niet toegelaten worden tot de les.
> Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de instructeur(s) , wordt het resterende cursusgeld, onder aftrek van de kosten voor het cursusmateriaal en de tot dan toe gevolgde lessen, aan de cursist gerestitueerd.
> Indien door ziekte of overmacht van de instructeur(s) lessen uitvallen zullen deze in overleg en naar mogelijkheden van de instructeur(s) ingehaald kunnen worden.
> In principe kunnen gemiste lessen niet op een later tijdstip worden ingehaald.
> Wanneer er drie werkdagen voor de startdatum van een cursus minder dan 3 inschrijvingen zijn, word de startdatum een week naar achteren verschoven of in overleg geannuleerd. De ingeschreven cursisten worden hiervan minimaal 24 uur van tevoren op de hoogte gesteld en de startdatum wordt maximaal twee keer opgeschoven.

– Reglement van orde –
> Alle cursisten dienen uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de lessen bij de hondenschool aanwezig te zijn. Bij verhindering dient de cursist de instructeur zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les, op de hoogte te brengen.
> Op het terrein van de hondenschool dienen de honden, behoudens op uitdrukkelijk verzoek van de instructeur( s), aangelijnd te zijn.
> De te trainen honden dienen er verzorgd uit te zien.
> Honden, worden geacht ingeënt/getiterd te zijn tegen overdraagbare ziekten middels gangbare periode entingen via een dierenarts. Dit geldt niet voor pups onder de 13 weken.
> Indien een hond loops is of lichamelijk niet in orde, dan dient de cursist overleg te plegen met de instructeur(s) alvorens hij/zij op de les verschijnt.
> Indien er geen overeenstemming bestaat tussen instructeur(s) en cursist betreffende de lichamelijk gezondheid van de hond, dient de cursist voor eigen rekening overleg te plegen met de dierenarts.
> In overleg met de instructeur(s) is het toegestaan dat de cursist andere personen meebrengt naar de training, doch uitsluitend op eigen risico van de cursist.
> De relaties van de cursist moeten zich aanpassen aan nader op te geven gedragsregels gedurende de training.
> De instructeur staat in voor het onderhouden van zijn capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren.
> De cursist dient de aanwijzingen van de instructeur op te volgen.
> Als op het parkeerplaats of het trainingsveld een hond zijn behoefte doet, dient u dit zelf op te ruimen en te deponeren in één van de aanwezige afvalbakken. Dit geldt voor elke vorm van vervuiling.

Welkom bij Hondenschool Epe!

Ben je op zoek naar een cursus voor je hond, in een groep of juist bij jullie thuis? Dan ben je bij ons aan het juiste adres! Wij vinden het belangrijk dat de hond én 'baas' gezien worden, dus houden we onze groepen bewust klein en is er tijdens de les ruimte voor persoonlijke aandacht of we plannen een privéles.

Vragen? Stuur een WhatsAppbericht naar 06-38995572 of mail naar info@hondenschool-epe.nl. We horen graag van jullie!