Trainingsmethodiek

Op welke manier wordt er bij Hondenschool Epe getraind? Onze manier van trainen is gebaseerd op de actuele wetenschappelijke inzichten over hoe honden leren.

Wij leggen de nadruk op het aanleren van gewenste gedragingen en het ombuigen en managen van ongewenste gedragingen. Aanleren van gedrag is altijd mogelijk, afleren niet! Het is niet mogelijk een hond te leren iets NIET te doen. Je kunt hem alleen aanleren wat WEL te doen. Er wordt in dit kader vaak gesproken van positieve trainingsmethoden.

Wat daarmee in onze visie bedoeld wordt is: dat bij ons ongewenst gedrag niet gecorrigeerd wordt d.m.v. pijn, schrik of intimidatie. Het is niet zo dat wij nooit corrigeren, maar dat dan wel zonder bovengenoemde negatieve consequenties. Hoe wij dan omgaan met ongewenst gedrag? Wij leren de honden aan welk gedrag wel wenselijk in een bepaalde situatie. Simpel gezegd: als de hond merkt dat het ongewenste gedrag niets oplevert, maar het gewenste wel een beloning oplevert, zal het gewenste gedrag in de toekomst toenemen en het ongewenste verdwijnen. Zoals boven reeds genoemd: ongewenste gedraging zul je heel goed moeten managen, soms betekent dit: negeren, soms ook voorkomen van bepaalde situaties. En daarnaast het aanleren van WEL gewenst gedrag.

Een trainingsgroep bestaat op dit moment* uit maximaal vier deelnemers.

*I.v.m. de coronamaatregelen.

Trainingsaanbod

Puppycursus
Een puppycursus bestaat uit 10 lessen van 45 minuten die wekelijks worden gegeven. Tijdens deze cursus komen met name de basisvaardigheden aan bod, maken de pups kennis met balans- en coördinatieoefeningen (puppygym) en zal er aandacht besteedt worden aan onderwerpen zoals socialisatie, honden(lichaams)taal, opvoeding en allerlei puppyperikelen.

Een groep bestaat uit 4 pups, zodat er alle ruimte is voor persoonlijke aandacht. Wel zijn er twee verschillende vormen van puppytraining:
– vast groepsverband [dinsdag, woensdag, vrijdag], waarbij je van begin tot einde met dezelfde pups traint en de lessen een vaste opbouw kennen en op elkaar voortborduren.
– doorlopende puppycursus [maandag, zaterdag], waarbij instroom op elk moment mogelijk is wanneer er weer een plek vrijkomt. Hierdoor train je gedurende de puppycursus met verschillende andere pups en kan het voorkomen dat de één nog maar twee lessen heeft gehad, terwijl de ander al acht lessen achter de rug heeft. Aan het einde van de tien lessen heeft iedere pup dezelfde oefeningen aangeleerd gekregen, maar niet allemaal in dezelfde volgorde. Uiteraard wordt er bij het aanleren van de oefeningen rekening gehouden met de verschillen in niveau.

De puppycursus kost €145. Dit bedrag is inclusief cursusboek en Mikka Clikka Ringclicker.

Puberpupcursus | Nieuw!
Deze cursus bestaat uit 5 lessen van 60 minuten die wekelijks worden gegeven. Deze (kortere) cursus bestaat uit een praktijk- en theoriegedeelte. Globaal zal er elke les zo’n kwartier ruimte zijn voor het bespreken van puberperikelen en een stukje kennisoverdracht over wat er allemaal tijdens de puberteit op jullie en je puberpup afkomt. Onderwerpen zoals hormooninvloeden, hondenlichaamstaal, omgaan met angstfases en socialisatie komen stuk voor stuk aan bod. Het praktijkgedeelte is gericht op het uitbreiden en bekrachtigen van de basisvaardigheden uit de puppycursus. Hierbij kan je denken aan aandacht- en zelfbeheersingsoefeningen, ontspannen wandelen, het hierkomen, balans- en coördinatieoefeningen (puberpupgym) en (hersen)spellen.

Een groep bestaat uit maximaal vier puberpups en de trainingen worden gegeven in vast groepsverband. Op deze manier kunnen we de puberhonden goed ondersteunen door waar nodig extra ruimte op het veld te bieden of specifieke tips geven aan de eigenaren.

De puberpupcursus kost €85. Dit bedrag is inclusief een zogenaamde ‘komfluit’ (hondenfluit) en de mogelijkheid tot een eenmalig telefonisch consult van maximaal 30 minuten in de periode tot en met zes weken na afloop van de cursus.

Vervolgtrainingen
Er bestaan (op dit moment) twee verschillende vervolgtrainingsmogelijkheden:

Doorlopende vervolgcursus
Deze vervolgcursus bestaat uit 10 lessen van 45 minuten die wekelijks worden gegeven. Elke les is anders vormgegeven en er zullen verschillende onderdelen aan bod komen, zoals socialisatie, aandacht- en zelfbeheersingsoefeningen, gehoorzaamheidstraining, balans- en coördinatieoefeningen, hersentraining, clickertraining en andere vormen van trainingstechnieken en hondensportonderdelen. Hierbij wordt, waar
mogelijk, rekening gehouden met de wensen vanuit de groep.

De groep bestaat doorgaans uit vier honden, waarbij instroom op elk moment mogelijk is wanneer er weer een plek vrijkomt.

Een doorlopende vervolgcursus kost per 10 lessen €125. Dit bedrag is inclusief zogenaamde ‘komfluit’ (hondenfluit).

Vervolgcursus ‘Inleiding in gehoorzaamheid en behendigheid’
Deze vervolgcursus bestaat uit 10 lessen van 45 minuten die wekelijks worden gegeven.  Tijdens de lessen ligt de nadruk op gehoorzaamheid en behendigheid/hooper, maar is er ook aandacht voor balans- en coördinatieoefeningen en het werken aan de onderlinge band tussen eigenaar en hond.

In verband met de opbouw van de oefeningen tijdens de lessen, worden de lessen in een vast groepsverband gegeven. Een groep bevat in principe maximaal 4 honden, zodat er voldoende ruimte is op het veld om de oefeningen in alle concentratie uit te kunnen voeren.

Deze vervolgcursus kost €125 voor tien lessen, inclusief zogenaamde ‘komfluit’ (hondenfluit).

Voorwaarden
* Als de instructeur ziek is of de weersomstandigheden zijn te extreem (hitte, koude, storm), dan komt de les te vervallen en wordt deze doorgeschoven naar de week erop.
* Als u op vakantie gaat en dit ruim vooraf aan de instructeur doorgeeft, dan kunnen uw lessen in overleg indien mogelijk worden doorgeschoven naar het moment dat u terug bent. Dit geldt alleen voor de doorlopende cursussen.
* Mocht u verhinderd zijn een keer te komen trainen, dan telt deze gemiste les wel mee in de totaaltelling. Het is dus geen strippenkaart-systeem. In principe volgt u gedurende 5 of 10 opeenvolgende weken de trainingen.

Belangstelling?

Of heb je nog vragen? Vul dan het contactformulier in en je krijgt zo snel mogelijk antwoord.

Scroll naar top